L-29 Delfín pohledem modeláře - modely
MODELY V MĚŘÍTKU 1/72

KoPro

KoPro
stavebnice:L-29 Delfin
počet součástek:41 plus 2 čiré (nepočítám stojan)
povrch:pozitivní
obtisky:1. L-29 Delfín 14.výrobní série č.1420
v podobě, ve které sloužil v ČSLA v šedesátých létech v leteckém učilišti v Košicích. Letoun je v barvě eloxovaného duralu s červenými doplňky.
2. L-29 Delfín vojenského letectva Ugandy v podobě z první poloviny šedesátých let. Letoun nese označení U-110 , je kamuflován a ozdoben červenými doplňky.


Jde o vůbec první plastikovou stavebnici letadla, továrně vyrobenou v tehdejším Československu. Pod katalogovým číslem 1 ji vydaly na trh v roce 1970 Kovozávody Prostějov. Stavebnice byla dodávana postupně v několika různých obalech, nyní ji vyrábí nástupce Kovozávodů, KoPro.
Ve své době patřil model jistě k nadprůměru. Jemné pozitivní rytí a relativní obrysová přesnost byla tehdy hodnocena kladně, naopak byly modelu vytýkány málo věrně zpracované detaily podvozků, téměř chybějící interiér a také silné odtokové části křídel a ocasních ploch. Pro dnešního zhýčkaného modeláře jde o surovinu, ze které se však dá vyrobit s vynaložením nemalé námahy pěkný model.


BÍLEK

Bílek
stavebnice:AERO L-29 R/RS "DELFÍN"
počet součástek:60 plus 2x shodný vakuovaný výlisek kabiny
povrch:negativní
obtisky:1. L-29 R č.330 letectva NDR.
Stroj působil v roce 1971 ze základny Bautzen. Povrch letounu je kamuflovaný.
2. Československý L-29 R č.2617 působil v roce 1969 z Líní v barvě eloxovaného hliníku
3. Vietnamský L-29 nese č.715 a v roce 1970 létal z Nan Chang v barvě eloxovaného hliníku.


Namlsán pěkným Il-28 nebo Me-210 jsem s napětím očekával ohlašovanou novinku roku 1998 tohoto agilního českého výrobce a dovozce.
Po otevření velmi pěkné krabičky jsem ocenil vložený list s pérovkami několika verzí Delfína včetně detailů a s napětím jsem se vrhl na vlastní model. Prvním překvapením byla průhledná destička s pouze vakuovaným překrytem kabiny. Na straně druhé je třeba výrobce pochválit, že případné úsilí modeláře o otevřené pilotní prostory usnadnil tím, že překryt dodává dvojmo.
Vlastní výlisky jsou negativně ryté, obsahují podstatně více detailů, než letitý model Kovozávodů, nadšení však ale asi u náročnějšího modeláře nevzbudí. Křídlo se k trupu musí lepit "na plocho", bez vodících zařízení. A např. odtokové části ocasních ploch jsou i u této novinky stejně silné, jako u její prostějovské babičky. Model obsahuje součástky, umožňující postavit jak variantu R, tak RS.
Obtisky jsou u mého modelu v dobré kvalitě, překvapilo mne však, že neobsahují v dnešní době již skoro samozřejmé popisky, označení plnicích otvorů či pruhy u stupaček.
Závěrem musím konstatovat, že ač je tento model nejlepší dvaasedmdesátinou na trhu, moje očekávání nesplnil. Sliboval jsem si, že se téměř třicetiletý rozdíl věku mezi prvním československým modelem a kitem Bílek projeví mnohem výrazněji. I tak se ale těším na večery, které budu nad jeho stavbou (jednou) trávit.


BÍLEK

Bílek
stavebnice:AERO L-29 "DELFÍN"
počet součástek:
54 + 2x shodný vakuový výlisek kabiny
povrch:negativní
obtisky:1. Sovětský č.104, hliníkový povrch
s červenými doplňky, Barnaul 1972.
2. NDR, Bautzen,1970, stroj č.338, kamuflovaný
3. Český L-29 č.3240 v šedé barvě v atraktivní podobě, v níž působil v r. 1993 z Bechyně

Model vychází ze stejné, pouze do podoby základní cvičné verze upravené formy, jako výše popsaný model R/RS. Moje hodnocení stavebnice je tedy stejné a lze jen doufat, že další původní modely s logem BÍLEK se vrátí opět ze shortrunové kvality k dnes běžnému standardu.
U obtisků opět chybí drobnější popisky a modelář na aršíku nenajde ani dekálovou verzi atraktivního sovětského Delfína, kterého slibuje na titulní (pěkné) kresbě krabička. Výrobce však měl šťastnou ruku při výběru české kamufláže.


DOPLŇKY

extratech Brněnský EXTRATECH vydal pohotově pod číslem EX 72 053 velice pěknou sadu leptaných dílů pro Bílkův kit. Sada obsahuje nové palubní desky včetně filmové folie a množství dalších detailů interiéru i povrchu modelu. Kvalita sady je vynikající a lze ji jen doporučit jako dobrou investici. palubka AERODETAIL Vsetín nabízí pod číslem 45 fotografickou cestou zhotovené obě palubní desky a všechny čtyři boční panely. Vše v měřítku 1/72 a vhodné tedy jak pro kit KoPro, tak pro Bílkovy stavebnice.

MPD, tedy pan Pech, vydal roozměrný aršík btisků na dvaasedmesátkrát zmenšeného populárního "tygra" čs.letectva 2853. Skalní modelář dá asi přednost postupu, kdy se pruhy na model stříkají, než nanášet obtisky- i v tomto případě však lze aršík doporučit. S minimem námahy poslouží část aršíku s tygřím pruhováním jako dobrá stříkací šablona. obtisk

    sedačky PAVLA MODELS vyrábí v měřítku 1/72 resinové makety sedaček KK-1 ve verzi, užité v letadlech L-29 Delfín. Balení obsahuje dva kusy detailně vypracovaných sedaček ve velmi dobré kvalitě. Návod na barvení dílů chybí, ale dá se předpokládat, že kdo si tyto doplňky kupuje, má dostatek podkladů. V kombinaci s lepty Extratech představují ideální doplňky k vyšperkování modelu.
PUBLIKACE

triada      lietadlá      L+K
123
Zlinek      PKR
45
1. TRIÁDA V roce 1992 vydalo nakladatelství Naše vojsko v edici TRIÁDA velmi pěknou brožovanou knihu z řady Ilustrovaná historie letectví. Jejím obsahem jsou monografie tří cvičných letounů - De Havilland Tiger Month, Arado Ar-96 (Avia/Letov C-2) a Aero L-29 Delfín. Bohužel to byla asi poslední kniha z této edice.
Část věnovanou Delfínu napsali Ing.P.Kučera a Ing.O.Chalas. Podrobně popisuje vznik a vývoj letadla, porovnávací zkoušky v SSSR, jednotlivé verze a série letadel. Nechybí pasáž o kamuflážích a značení, doplněná dvanácti stranami barevných bokorysů, kompletních kamufláží a barevných fotografií L-29 různých uživatelů. Technický popis obsahuje i pérovky interiérů, podvozků, výzbroje a detailní výkres dvou verzí vystřelovací sedačky. Čtyři strany výkresů různých verzí v měřítku 1/72 dělají z této publikace nepostradatelnou pomůcku pro stavbu modelu a zajímavé čtení pro každého zájemce o tento úspěšný letoun.

2. LIETADLÁ - Stavba plastikových modelov je název knihy, kterou vydalo v roce 1985 vydavatelství Alfa ze Slovenska. Autory jsou pánové Androvič, Válek a Spiška. Publikace se zabývá, jak napovídá titul, technologií staveb plastikových modelů. Obsahuje na svoji dobu velmi zdařilou přílohu s barevnými výkresy několika letadel, m.j. čtyřpohled na L-29R č.2814 a barevné bokorysy dalších Delfínů.

3. LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA obsahuje v každém ročníku alespoň nějaký článek nebo fotografii na téma L-29. V ročníku 1975 je například v číslech 16 a 17 dvoudílný návod Jiřího Hodana ke konverzi modelu Delfína na verzi Akrobat, doplněný užitečnými fotografiemi detailů skutečného letadla. V čísle 20 téhož ročníku je rozsáhlá monografie s výkresem, fotografiemi a barevnými kokorysy.

4. ZLÍNEK přinesl v čísle 4 ročníku 1991 sedm stran věnovaných L-29. Je zde kamufláž stroje číslo 1705, který létal v Čáslavi ve světle šedé barvě vyzdoben tlamou a kamufláž na stroj číslo 1328, který púsobol v roce 1990 z Bechyně. I on je ve světle šedé barvě se zajímavými doplňky. Článek doplňují tři černobílé fotografie předního pilotního prostoru a hlavně dvě strany, které zychycují veškeré popisky.

5. PLASTIC KITS REVUE přinesla v č.11 zajímavé podklady pro stavbu verzí R / RS. Druhá stránka obálky obsahuje barevné fotografie obou pilotních prostorů, zachycujících rozdíl mezi těmito verzemi. Pérovky palubních desek obou verzí s jejich podrobným popisem, nákresy výzbroje a výkres v měřítku 1/72 pomohou při vylepšení modelu. Krabička Bílkova modelu verze R/RS je opatřena pěknou kresbou atraktivně zbarveného stroje č.2815, který v září 1987 patřil 47.průzkumnému leteckému pluku.Vlastní stavebnice na tento stroj ale nepamatuje ani obtisky, ani kamuflážním schématem. Pokud se pro něho však rozhodnete, kompletní barevné schéma je v barevné příloze čísla 11 PKR a na straně 42 najdete navíc výkres v měřítku 1/72 s umístěním a popisem veškerých detailů a nápisů na tomto konkrétním stroji.

zpět
Zpět