L-29 Delfín pohledem modeláře - Fotodokumentace - Další detaily
DALŠÍ DETAILY

1.2.3.4.5.

1.
Pohled na koncový oblouk levého křídla s pozičním světlem.
2.
Detail pravého křídla s pitotovou trubicí a podvěšenou přídavnou nádrží.
3.
Pohled na stroj číslo 2852, na kterém byla vyfotografována naprostá většina detailů (Přerov-Bochoř, léto 1998, autor fotografií J.Špaček). Povšimněte si polohy a zajištění otevřeného předního pilotního prostoru. Vpravo vzadu je vidět známého "tygra" č. 2853, který v tu dobu čekal na opravu ve zdejších leteckých opravnách..
4.
Pohled na otevřený prostor v přídi stroje s tlakovými lahvemi s kyslíkem. Dobře jsou vidět detaily krytu tohoto prostoru.
5.
Detailní pohled na kyslíkové lahve a jejich instalace. Dobře je vidět mechanický ukazatel otevřeného příďového podvozku.


6.7.8.9.10.

6.
Výtoková tryska motoru s patrným "olétáním" povrchu nad ní.
7.
Levý vstup vzduchu do motoru s odřezávačem mezní vrstvy a horizontální přepážkou.
8.
Ocasní partie stroje č.2853. Povšimněte si, že mu chybí anténní systém v místě výsostných znaků, který mají stroje až po modernizaci.
9.
Detailní pohled, z něhož je parná konstrukce vnitřní plochy brzdícího štítu.
10.
Tento pohled na modernizovaný stroj 2852 ukazuje mimo jiných detailů anténu navigačního systému GPS a nově instalované protikolizní zábleskové světlo (druhé je na břišní partii stroje). Povšimněte si nově nainstalovaných antén na ocasních plochách před výsostnými znaky Vzdušných sil armády České republiky.


zpět
Zpět